Onze visie

Onderwijs met hoofd, hart én handen

Dat  is ons motto! Deze drie pijlers vormen samen onze school en zijn alle drie even belangrijk en onlosmakelijk met elkaar verbonden. Een voorwaarde om tot echt leren (hoofd) te komen is dat het fijn is op school. Een school moet een plek zijn waar een goede sfeer hangt, waar je je veilig voelt en waar je gewaardeerd wordt. Pas dan kom je echt tot je recht (hart). Om die reden is De Regenboog enkele jaren geleden een officiële Vreedzame School geworden (voor meer informatie zie de speciale pagina over dit onderwerp). Bij ons op school gaat leren niet alleen over leren met je hoofd. Juist het 'leren door te doen' is net zo belangrijk (handen)!

Naast het werken aan de basisvakken rekenen en taal staan er binnen ons onderwijs zeven competenties centraal. Aan deze competenties wordt door alle vakken heen gewerkt.  De competenties laten zien wat nodig is om succesvol te zijn in de wereld van morgen. In een steeds veranderende wereld is het hebben van kennis en het goed zijn in rekenen en taal misschien niet meer voldoende. De zeven competenties zijn onze uitwerking van de 21st century skills, die kinderen moeten voorbereiden op een wereld waarvan wij niet weten hoe deze eruit gaat zien.

De begrippencirkel hieronder laat in één oogopslag zien hoe wij op De Regenboog werken. Centraal in de cirkel vindt u onze missie: 'Onderwijs met hoofd, hart én handen. De tweede cirkel bestaat uit de zeven kleuren, de zeven competenties van de Regenboog.  In de buitenste cirkel staan allerlei termen uit de dagelijkse praktijk van de school. Voor een verdere uitwerking van onze visie, missie en onze manier van werken verwijzen wij u naar de schoolgids.