Jaarverslag

Na ieder schooljaar maken wij een jaarverslag. Het verslag maakt onderdeel uit van de beleidscyclus van de school en beschrijft en evalueert de schoolontwikkeling op verschillende gebieden. Het doel van het verslag is tweeledig: het informeert geïnteresseerden in de ruimste zin van het woord over het voorbije schooljaar en wij verantwoorden in hoeverre de geformuleerde doelstellingen voor dat jaar zijn gerealiseerd.

Klik op de link hieronder om het laatste jaarverslag te openen.