Activiteitencommissie

De activiteitencommissie (AC) is een vereniging waarin ouders samenwerken met een afvaardiging van het schoolteam op het gebied van allerlei praktische en organisatorische zaken. Hierbij kunt u denken aan het meehelpen tijdens feesten en vieringen (Kerst, Pasen, Sinterklaas, Carnaval, schoolreisjes, eindfeest en meer). De AC int en beheert de vrijwillige ouderbijdrage en legt jaarlijks in de ALV verantwoording af aan haar leden (alle ouders van de school) over de bestedingen.

Samenstelling AC
Marike Stamer (voorzitter)
Kasper Zom (secretaris)
John van de Vegte (penningmeester)
Femke Bakker (feesten & vieringen)

Michelle Los (feesten & vieringen)
Dolf van Maarseveen (foto & video)
Els van Atten (lid namens schoolteam)

Sabine Kors (lid namens schoolteam)