Nieuwsbrief

De nieuwsbrief is ons belangrijkste communicatiemiddel. We streven ernaar zo weinig mogelijk aparte brieven te versturen. Als u de nieuwsbrief volgt, dan bent u op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen op school. Zo blijft het overzichtelijk. Ouders ontvangen de nieuwsbrief automatisch op het bij ons bekende mailadres. De nieuwsbrief wordt ook verspreid via Social Schools (de communicatie-app van de school) en is hieronder te downloaden.