IKC: Onderwijs, buitenschoolse opvang & peutergroep

Binnen ons gebouw vindt meer dan alleen onderwijs plaats. Om die reden spreken wij dan ook van een integraal kindcentrum (IKC). Een IKC is een soort brede school waar verschillende organisaties samenwerken en waar onderwijs en opvang vanuit een gedeelde visie wordt georganiseerd. In ons gebouw staat ontwikkeling en ontspanning van kinderen van 2 tot en met 12 jaar centraal. Kind en Co Ludens organiseert de buitenschoolse opvang (4 tot en met 12 jaar). Daarnaast zijn zij verantwoordelijk voor peutergroep De Regenboog (2 tot 4 jaar). Het onderwijs wordt verzorgd door Algemeen Christelijke Basisschool De Regenboog (Stichting Delta De Bilt). 
In een apart gebouw op hetzelfde terrein wordt kinderdagopvang aangeboden (0 tot en met 4 jaar) door Topkids.

Ook al werken er in het gebouw professionals van verschillende organisaties, de pedagogische en didactische aanpak is hetzelfde. Voor de kinderen is er sprake van 1 team De Regenboog. Dit zorgt voor duidelijkheid en veiligheid.

Voor meer informatie over BSO en peuteropvang verwijzen wij u naar de website van Kind en Co Ludens. Klik
daarvoor op onderstaande logo.