Nieuwe ouders en leerlingen

Op zoek naar een goede school?

Wat is de visie en de missie van de school? Hoe wordt er lesgegeven? Wat is de locatie? Welke identiteit heeft de school? Wat zijn de schooltijden? Een school kiezen, dat doe je niet zomaar. De basisschool is een plek waar uw kind acht jaar in een belangrijke periode van zijn/haar leven veel tijd gaat doorbrengen. Alle reden dus om u goed te oriënteren voordat u een keuze maakt.

Stap 1: Oriëntatie 

Via deze website willen wij u een beeld geven van De Regenboog. Onder de button 'onze visie' en 'informatie' vindt u inhoudelijke en praktische informatie. Bij 'activiteiten' krijgt u een overzicht van bijzondere gebeurtenissen en activiteiten die kenmerkend zijn voor De Regenboog. Wilt u nog meer lezen over onze school, leest u dan onze schoolgids. In de brochure van de rijksoverheid (onderaan) vindt u algemene informatie over het basisonderwijs in Nederland. 

Stap 2: Kennismakingsgesprek/rondleiding

U kunt een afspraak maken voor een kennismakingsgesprek/ rondleiding met de directie van de school. Wij informeren u over de inhoud en organisatie van het onderwijs op De Regenboog. Daarna maken wij met u een rondje door de school die op dat moment volop in bedrijf is. Er is ruimte om vragen te stellen. Een kennismakingsgesprek/ rondleiding wordt doorgaans gepland op woensdag- of vrijdagochtend en duurt 45 à 60 minuten. 

Stap 3: Onderwijsbehoefte

Tijdens de kennismaking vragen wij u o.a. naar de onderwijsbehoefte van uw kind. Als school verzorgen wij goed en passend onderwijs. Om aan deze belofte te kunnen voldoen hebben wij vooraf informatie nodig. Om de onderwijsbehoefte verder in kaart te brengen vragen wij ook uw toestemming om met het kinderdagverblijf, peuterspeelzaal of de huidige basisschool informatie uit te wisselen. Verreweg de meeste behoeften die leerlingen hebben vallen binnen de basisondersteuning die bij ons op school aangeboden wordt. Indien er toch sprake is van een specifieke onderwijsbehoefte dan nemen wij contact op met het Samenwerkingsverband Zuid-Oost Utrecht (ZOUT).   

Stap 4: Aanmeldingsformulier / interesseformulier

Aan het einde van de rondleiding krijgt u een formulier mee of per mail. Mocht uw kind nog geen 3 jaar oud zijn dan krijgt u een interesseformulier mee. Vanaf 3 jaar kunt u uw kind aanmelden. Alle scholen in Gemeente De Bilt werken volgens dezelfde procedure. Het ingevulde formulier kunt u inleveren bij of mailen naar de school. Binnen 3 weken ontvangt u via het kantoor van Stichting Delta een bevestiging van ontvangt en de status.

Indien onze school uw kind niet kan plaatsen en wij de eerste school zijn die u benaderd heeft dan blijven wij het eerste aanspreekpunt. 

Stap 5: Instromen

Ongeveer vier maanden voordat uw zoon/dochter 4 jaar wordt en voor het eerst naar school gaat, ontvangt u van ons bericht in welke van de drie kleutergroepen hij/zij geplaatst is. Kort daarna neemt de leerkracht van deze groep contact met u op om afspraken te maken over een kennismaking, het wennen (enkele dagdelen) en de eerste echte schooldag. 

Bij zij-instroom, bijvoorbeeld vanwege een verhuizing, worden u en uw kind gekoppeld aan de leerkracht van de betreffende groep. Ook dan is er de mogelijkheid om kennis te komen maken en te wennen in de groep.