Nieuwbouw IKC De Regenboog

Na een lange periode van zorgvuldige voorbereiding komt de bouw van Integraal Kindcentrum (IKC) De Regenboog nu echt in zicht.

Een IKC is een soort brede school waar verschillende organisaties in onderwijs en kinderopvang vanuit een gedeelde visie samenwerken.In het gebouw staat ontwikkeling, onderwijs en opvang van kinderen van 2 tot en met 12 jaar centraal. Stichting Kinderopvang organiseert de buitenschoolse opvang (4 tot en met 12 jaar). Daarnaast zijn zij verantwoordelijk voor Peutergroep De Regenboog (2 tot 4 jaar). Het onderwijs wordt verzorgd door Algemeen Christelijke Basisschool De Regenboog (Stichting Delta de Bilt). In een apart gebouw op hetzelfde terrein wordt kinderdagopvang (0 tot en met 4 jaar) van Small Society aangeboden.

De nieuwbouw zal op de huidige locatie plaatsvinden. Dit betekent dat onze school in de periode januari 2018 tot aan de oplevering in tijdelijke huisvesting in Het Lichtruim/Het Mereltje gevestigd zal zijn. 

klik rechts op de video's voor een uitleg over het IKC, een interview met de architect en de directeur bestuurder van Stichting Delta De Bilt over de duurzame ambities van het gebouw en een animatie met impressies van binnen- en buitenzijde van het gebouw.