Kunstmenu KIDS

Kunst en cultuur staat op De Regenboog hoog in het vaandel. Wij doen daarom mee aan het kunstmenu KIDS van Kunst Centraal. KIDS staat voor Kunst In De School. Dankzij het kunstmenu komt iedere leerling minimaal twee keer per jaar in aanraking met professionele kunst. U kunt hierbij denken aan het bezoeken van een theatervoorstelling, een museum of een tentoonstelling. Ook (cultureel) erfgoed vindt een plaats binnen het kunstmenu. De bezoeken worden meestal voorafgegaan door voorbereidende lessen in de klas.