De Vreedzame School

Oefenplaats voor democratisch burgerschap en sociale competentie

Wij werken met de methode van De Vreedzame School. DVS is een compleet programma voor basisscholen voor sociale competentie en democratisch burgerschap. Het beschouwt de klas en de school als een leefgemeenschap, waarin kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen en waarin kinderen leren om samen beslissingen te nemen. De kinderen leren tijdens de lessen dezelfde taal te spreken en leren op dezelfde manieren conflicten oplossen.

Een conflict mag en als je goed met een conflict omgaat, hoeft het immers geen ruzie te worden. In een Vreedzame School voelen de kinderen zich verantwoordelijk voor elkaar en voor de gemeenschap. Zij staan open voor de verschillen tussen mensen. De Vreedzame School wil kinderen opvoeden tot verantwoordelijke en actieve leden van de gemeenschap. Daartoe beschouwen wij de klas en de school als oefenplaats. Kinderen leren dat zij deel uitmaken van de gemeenschap die de klas en de school vormt en leren daar een bijdrage aan te leveren. Ze leren oog en oor te hebben voor anderen, zich verantwoordelijk te voelen voor het algemeen belang: initiatiefrijk, zorgzaam en betrokken. Het hart van De Vreedzame School wordt gevormd door een theoretisch onderbouwde en bewezen lessenserie. De Vreedzame School gaat echter verder en werkt door in alle lagen van de school. Daarmee is De Vreedzame School niet alleen een methode, maar een echt onderdeel van de identiteit van De Regenboog.