De Vreedzame School

Oefenplaats voor democratisch burgerschap en sociale competentie

Na een invoeringstraject van drie jaar werken wij op De Regenboog sinds 2010 met de methode van De Vreedzame School. DVS is een compleet programma voor basisscholen voor sociale competentie en democratisch burgerschap. Het beschouwt deklas en de school als een leefgemeenschap, waarin kinderen zich gehoord en gezien voelen,een stem krijgen en waarin kinderen leren om samen beslissingen te nemen. De kinderen lerentijdens de lessen dezelfde taal te spreken en leren op dezelfde manieren conflicten oplossen.

Een conflict mag en als je goed met een conflict omgaat, hoeft het immers geen ruziete worden. In een Vreedzame School voelen de kinderen zich verantwoordelijk voor elkaar en voor de gemeenschap. Zij staan open voor de verschillen tussen mensen. De VreedzameSchool wil kinderen opvoeden tot verantwoordelijke en actieve leden van de gemeenschap.Daartoe beschouwen wij de klas en de school als oefenplaats. Kinderen leren dat zij deel uitmaken van de gemeenschap die de klas en de school vormt en leren daar een bijdrage aan te leveren. Ze leren oog en oor te hebben voor anderen, zich verantwoordelijk te voelen voor hetalgemeen belang: initiatiefrijk, zorgzaam en betrokken. Het hart van De Vreedzame Schoolwordt gevormd door een theoretisch onderbouwde en bewezen lessenserie.De Vreedzame School gaat echter verder en werkt door in alle lagen van de school. Daarmee is De Vreedzame School niet alleen een methode, maar een echt onderdeel van de identiteit van De Regenboog.