Het onderwijs

Handelingsgericht werken met groepsplannen (HGW)

De leerlingen worden op De Regenboog ingedeeld naar leeftijd. Wij kiezen voor deze indeling, omdat zowel de cognitieve ontwikkeling als de sociaal-emotionele ontwikkeling hierdoor wordt bevorderd. Bovendien geeft het de leerkracht veel mogelijkheid om in te spelen op de verschillen tussen de leerlingen. In de onderbouw worden de kinderen ingedeeld in één van de parallel-combinatiegroepen 1-2. Vanaf groep 3 werken wij met enkele jaargroepen.

Tijdens de ochtenden werken wij vooral met het basisstof-niveauwerk-systeem. Dit houdt in dat er binnen de les na een klassikale instructie aandacht is voor de verschillen tussen de leerlingen. Wij werken volgens het systeem van handelingsgericht werken met groepsplannen. Hierbij wordt rekening gehouden met verschillende pedagogische en didactische behoeften. Het omgaan met verschillen gebeurt zoveel mogelijk binnen de eigen klassensituatie. In sommige gevallen is het nodig om ook buiten de klas begeleiding te bieden. Dit gebeurt bijvoorbeeld in de Meerklas (Plusklas). Tijdens de middagen en met name bij de wereldoriëntatievakken wordt er ook thematisch en projectmatig gewerkt. Hierbij worden verschillende werkvormen, zoals coöperatief (samenwerkend) leren, ingezet.