Creamiddag in ateliers

Creativiteit en expressie zijn belangrijke elementen in de ontwikkeling van kinderen. In de klas staan vakken zoals tekenen, handvaardigheid, muziek en dramatische expressie wekelijks op het rooster, maar vaak werken wij ook tijdens projecten aan de creatieve competenties van kinderen. De creamiddagen nemen een speciale plaats in. In klasdoorbroken groepen gaan de leerlingen aan de slag met creativiteit in de meest brede zin van het woord. Er wordt bijvoorbeeld getimmerd, gesoldeerd, gedanst, toneelgespeeld, gefotografeerd, gekookt...en nog veel meer!