Abong Mbang

Als (christelijke) school staan wij graag stil bij diegenen die het niet zo goed hebben als wij. Al enige tijd geleden heeft De Regenboog zich daarom verbonden met de kinderen van Abong Mbang. De kinderen van Abong Mbang wonen in een weeshuis in Kameroen. Waar mogelijk ondersteunen wij met praktische zaken of financiële middelen. Daarnaast is de uitwisseling tussen de kinderen van De Regenboog en de kinderen van Abong Mbang een belangrijk doel.