Stichting Delta De Bilt

Stichting Delta De Bilt is medio 2008 ontstaan uit de samenwerking tussen vijf schoolbesturen. De stichting beheert en bestuurt 10 basisscholen in de gemeente De Bilt. Deze scholen zijn katholiek, protestants of algemeen christelijk. Het bestuur bestuurt op hoofdlijnen en heeft in dit verband de dagelijkse leiding en een aantal bestuurstaken gemandateerd aan de algemeen directeur. 

Voor meer informatie verwijzen we u naar de website van Stichting Delta De Bilt. Klik daarvoor op de onderstaande link.