Informatieavond 

Aan het begin van ieder schooljaar worden ouders uitgenodigd voor de informatieavond. Tijdens deze avond hoort u van de leerkracht van uw zoon/dochter het programma het komende schooljaar. Het betreft zowel praktische als onderwijskundige informatie. Deze avond is belangrijk in het kader van educatief partnerschap tussen school en ouders. Ouderbetrokkenheid bij het leerproces van kinderen is een bewezen succesfactor voor het welzijn van het kind en bij het verbeteren van schoolprestaties. 

In de centrale hal is een algemeen deel dat de school betreft. Hierbij zal de directie de speerpunten van het jaarplan toelichten en de Activiteitencommissie (AC) haar jaarvergadering houden.

Via de nieuwsbrief ontvangt u het programma van de Informatieavond.