Informatieavond 

Aan het begin van ieder schooljaar worden ouders uitgenodigd voor de informatieavond. Tijdens deze avond hoort u van de leerkracht van uw zoon/dochter de bijzonderheden rondom het komende schooljaar. Het betreft zowel praktische als onderwijskundige informatie. De lesavond is belangrijk in het kader van educatief partnerschap tussen school en ouders. Ouderbetrokkenheid bij het leerproces van kinderen is een bewezen succesfactor bij het verbeteren van schoolprestaties.