Schooltijden

Het 5-gelijke-schooldagen-model

De afgelopen jaren is de behoefte aan andere schooltijden in het primair onderwijs gestegen. Dit is voortgekomen uit de veranderende maatschappij, waar meer aansluiting gezocht wordt tussen werk-, school- en kinderopvangtijden.
Scholen hebben sinds 2006 de mogelijkheid om schooltijden aan te passen, waarbij ze uit verschillende schooltijdmodellen kunnen kiezen.  

Sinds het schooljaar 2014-2015 hanteren wij op De Regenboog het vijf-gelijke-schooldagenmodel. Dit betekent dat alle dagen voor alle leerlingen van alle groepen hetzelfde zijn, namelijk van 8.30 uur tot 14.00 uur. De gelijke schooldagen hebben als doel om zoveel mogelijk duidelijkheid en regelmaat te scheppen voor leerlingen, leerkrachten en ouders. Het model speelt in op een veranderende maatschappij waarbij werk en gezin gecombineerd worden.

Daarnaast is het model een goed uitgangspunt voor integratie van onderwijs en kinderopvang. Een logische keus dus met het oog op opening van Integraal Kindcentrum De Regenboog in 2019. 

Karakteristieken

  • vijf identieke schooldagen, van 8.30 tot 14 uur
  • geen vrije woensdag- en vrijdagmiddag
  • korte lunchpauze met leerkrachten in de klas (geen aparte overblijfvoorziening)
  • naschoolse opvang sluit elke dag direct aan op de lessen

Kortom: rust en regelmaat voor kinderen, ouders en school.