Lesavond voor ouders

In januari van ieder schooljaar staat de traditionele lesavond voor ouders gepland. Tijdens de lesavond kunt u als ouder aan verschillende lessen en activiteiten meedoen, zoals uw kind dat gewend is tijdens de dagelijkse lespraktijk. Een unieke kans om te ervaren wat uw kind zoal op school doet! Wij kiezen lessen/activiteiten die iets laten zien van de onderwijsontwikkelingen op school en/of een grote belangstelling van de ouders genieten. De lesavond is belangrijk in het kader van educatief partnerschap tussen school en ouders. Ouderbetrokkenheid is een bewezen succesfactor voor het verbeteren van schoolprestaties van kinderen.