Nieuwbouw IKC De Regenboog

Er zijn vergaande plannen voor de nieuwbouw van Integraal Kindcentrum (IKC) De Regenboog. Een IKC is een soort brede school waar verschillende organisaties in onderwijs en kinderopvang vanuit een gedeelde visie samenwerken. De nieuwbouw van IKC De Regenboog zal op de huidige locatie plaatsvinden. In het gebouw staat ontwikkeling, onderwijs en opvang van kinderen van 2 tot en met 12 jaar centraal. Stichting Kinderopvang organiseert de buitenschoolse opvang (4 tot en met 12 jaar). Daarnaast zijn zij verantwoordelijk voor Peutergroep De Regenboog (2 tot 4 jaar). Het onderwijs wordt verzorgd door Algemeen Christelijke Basisschool De Regenboog (Stichting Delta de Bilt). In een apart gebouw op hetzelfde terrein wordt kinderdagopvang (0 tot en met 4 jaar) van Small Society aangeboden. De bouw zal naar verwachting in 2017 gaan starten.